ΠΜΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΜΣΚ ΥΓΕΙΑ 2023-24

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΜΣΚ ΥΓΕΙΑ 2022-23

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΄Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2022)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022)

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΜΣ «ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ»

H Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ «Ρευματολογία-Μυοσκελετική Υγεία» με ομόφωνη απόφαση της εισηγήθηκε και η Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής αποφάσισε την αναβολή έναρξης του ΠΜΣ από τον Οκτώβριο του 2020 στον Ιανουάριο του 2021 εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα...