ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΜΣ «ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ»

H Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ «Ρευματολογία-Μυοσκελετική Υγεία» με ομόφωνη απόφαση της εισηγήθηκε και η Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής αποφάσισε την αναβολή έναρξης του ΠΜΣ από τον Οκτώβριο του 2020 στον Ιανουάριο του 2021 εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα ενημερωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα για τις ακριβείς ημερομηνίες των συνεντεύξεων.