ΠΜΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διευθυντής

Δημήτριος Βασιλόπουλος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

 

Aναπληρώτρια Δ/ντρια

Κλειώ Μαυραγάνη, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

 

Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής

Δημήτριος Βασιλόπουλος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Δημήτριος T. Μπούμπας, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Πέτρος Π. Σφηκάκης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Μαρία Τεκτονίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Αθανάσιος Τζιούφας, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ